Zakład Usługowy
Jarosław Mijalski

Bezwykopowe renowacje liniowe przyłączy w systemie rękawa

Oferujemy renowacje liniowe przyłączy w systemie rękawa w zakresach średnic 80 do 200mm,  do  600 mm kanału głównego.
Rrękaw zostanie zblokowany na bębnie i poddany zostaje procesowi utwardzania za pomocą gorącej wody o temperaturze do 70°C. Po całkowitym utwardzeniu rękawa, po 4 godzinach początek rękawa w studni rewizyjnej zostaje obcięty, natomiast koniec rękawa znajdujący się w kanale głównym zostaje obcięty za pomocą robota frezowego.

Końcówka rękawa wychodząca bezpośrednio w kanale głównym zostaje dodatkowo doszczelniona i zabezpieczona kapeluszem filcowym. Po zakończeniu procesu zostaje wykonana inspekcja TV za pomocą kamery z zapisem obrazu kanału po renowacji na płycie DVD. System ten służy do: renowacji liniowej przykanalików w zakresie średnic od 70 do  250, jest rękawem o bardzo dużej elastyczności, co pozwala na prowadzenie renowacji przykanalików posiadających liczne kolana i zakręty.