Czyszczenie Kanalizacji Zewnętrznej

Biuro projektowe

Nasza firma zajmuje się projektowaniem sieci i instalacji sanitarnych oraz budowli hydrotechnicznych. Świadczymy zarazem wszystkie usługi związane z wykonawstwem projektów.

Projekty sanitarne

Infrastruktura w zakresie zaopatrzenia w wodę: przyłącza wodociągowe,

 • sieci wodociągowe,
 • ujęcia wody,
 • hydrofornie,
 • zbiorniki p.poż.,
 • pompownie wody,
 • pompownie p.poż.,
 • sieci p.poż. (wody i piany gaśniczej).

Infrastruktura kanalizacyjna: przyłącza kanalizacyjne (przykanaliki),

 • przepompownie ścieków,
 • oczyszczalnie ścieków,
 • kanalizacja deszczowa,
 • podczyszczanie i zagospodarowanie wód deszczowych.
 • sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,
 • sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej,
 • sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej,

Infrastruktura gazowa: przyłącza gazowe,

 • sieci gazowe niskiego ciśnienia,
 • sieci gazowe średniego ciśnienia,
 • sieci gazowe wysokiego ciśnienia,
 • stacje gazowe, -punkty redukcyjno – pomiarowe,
 • gazociągi przesyłowe wysokiego ciśnienia.

Projekty melioracyjne:

Budowle hydrotechniczne: