Czyszczenie Kanalizacji Zewnętrznej

Zakład Usługowy Tomasz Mijalski

Zakład Usługowy Tomasz Mijalski specjalizuje się od wielu lat w budowie sieci wodociągowych, gazowych, sieci kanalizacyjnych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Firma kontynuje wieloletnie rodzinne tradycje firmy Jerzego Mijalskiego zarówno w pracach wymienionych powyzej jak i montażu separatorów, osadników i innych urządzeń służączych ochronie środowiska.

  1. Posiadamy duże doświadczenie w budowie sieci melioracyjnych i drenarskich oraz renowacji, czyszczenia tych urządzeń jak i poszukiwaniu instalacji drenarskich. Posiadamy dużą praktykę w odwadnianiu małych budynków jednorodzinnych , dużych obiektów budowlanych w różnych warunkach hydrogeologicznych. Wspólpracujemy w tej dziedzinie z firmami branżowymi w zakresie mykologii (osuszań, izolacji) techniki georadarowej
  2. Firma wykonuje obiekty hydrotechniczne: mosty, przepusty, obwałowania, skarpy i inne usługi jak odbudowa i konserwacja zbiorników wodnych, rekreacyjnych, ppoż, rozlewisk, budowa i konserwacja stawów rybnych
  3. Świadczymy usługi w zakresie wywozu odpadów budowlanych i innych w kontenerach, samochodem „bramowiec”. Posiadamy stosowną wiedzę i zezwolenia do świadczenia tych usług.
  4. Obiekty małej architektury: przydomowe ogródki, skalniaki, wodotryski.
Firma Tomasz Mijalski

Wraz z postępem technicznym dostosowujemy naszą ofertę do wymagań zleceniodawców zarówno  krajowych jak  i zagranicznych, w tym renomowanych światowych firm, oferując wszechstronne usługi oraz serwis.

 

Ofertę kierujemy zarówno do instytucji państwowych, administracji terenowej, osób fizycznych, jak i firm oraz koncernów, dopasowując ją do indywidualnych potrzeb jak i specyfiki zamówienia.

 

Kilkadziesiąt lat doświadczenia sprawia, że podejmujemy ambitne wyzwania stosując tradycyjne metody, jak i nowoczesne techniki oraz rozwiązania technologiczne.

Przygotowanie i realizacja inwestycji

  •  wizja w terenie, uzgodnienie danych wyjściowych
  • wybór najbardziej efektywnego i ekonomicznego rozwiązania
  • roboty pomiarowe i geodezyjne
  • wykonanie dokumentacji (opis techn., kosztorys, rysunki)
  • umowa i wykonanie robót
  • W każdej z powyższych robót obowiązuje taka sama zasada przygotowania inwestycji.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

tel. 796-707-007

 tomasz@mijalski.pl

Samochód bramowiec
Koparka
Montaż separatora tłuszczu
Przygotowanie i realizacja inwestycji