Zakład Usługowy
Jarosław Mijalski

Czyszczenie kanalizacji wewnętrznej i zewnętrznej

Często w wyniku niewłaściwej eksploatacji systemy kanalizacyjne ulegają zanieczyszczeniu, powstają zatory i ługi z osadów, części stałych, odpadów i innych. W nowo budowanych i  remontowanych  instalacjach kanalizacyjnych  poważnym problemem są pozostałości budowlane. W instalacjach kanalizacyjnych znajdujących się w bliskim sąsiedztwie drzew i krzewów następuje  zarastanie instalacji korzeniami.


Do czyszczenia kanalizacji  używamy specjalistycznego sprzętu wysokociśnieniowego, który spełnia warunki Europejskiej Konwencji o międzynarodowym przewozie drogowym towarów niebezpiecznych ADR. 

System podgrzewania wody w pojeździe specjalistycznym umożliwia  prace przy czyszczeniu kanalizacji do temperatury -15 stopni C, a nawet poniżej w ściśle określonych warunkach.

Dla stałych klientów i tych z którymi podpisujemy umowy serwisowe gwarantujemy korzystny system upustów i rabatów cenowych.


Zapraszamy do współpracy
721-494-455
oferty@mijalski.pl

Jeżeli chcecie Państwo:

  • Poznać stan obsługiwanych bądź wykorzystywanych ciągów  kanalizacyjnych, 
  • Dowiedzieć się, dlaczego  awarie występują w tych samych miejscach?
  • Przeprowadzić inwentaryzację eksploatowanej sieci kanalizacyjnej?
  • Wykonać inspekcję powykonawczą nowo wybudowanych kanałów?

Skontaktujcie się z nami tel. 721-494-455

W zależności od potrzeb inspekcję wykonujemy kamerą wsuwaną, kamera mobilną na wózku samojezdnym, obraz podlega komputerowej analizie. Klient otrzymuje kolorową dokumentację i wydruk

Czyszczenie kanalizacji wewnętrznej

Czyszczenie kanalizacji zewnętrznej

Systemy kanalizacyjne

Systemy kanalizacyjne - to  system rur, studni, wpustów deszczowych, koryt, kolektorów, osadników, separatorów, przepompowni, studni rozsączeniowych służących do odprowadzania ścieków: sanitarnych (kanalizacja sanitarna),  deszczowych brudnych (kanalizacja deszczowa do odprowadzania z parkinów, ulic, placów itp.), deszczowych czystych (kanalizacja deszczowa do odprowadzania z dachów), przemysłowych (kanalizacja przemysłowa) lub sanitarnych i deszczowych (kanalizacja ogólnospławna).

Systemy kanalizacyjne są nieodłącznym elementem działaności społeczeństwa i choć większa część jest niewidoczna i schowana pod ziemią lub w murach to stanowi ważny element infrastruktury. Historia systemów kanalizacyjnych jest mocno  związana z pierwszymi wodociągami, które budowano w Rzymie 23 wieki temu.

Instalacje kanalizacyjne wykonywane są z rur PCV,kamionkowych, żeliwnych i innych.