Zakład Usługowy
Jarosław Mijalski

Kanalizacja zewnętrzna:
sanitarna, deszczowa, przemysłowa, ogólnospławna

Oferujemy nasze usługi czyszczenia elementów uzbrojenia takich jak: odwodnienia liniowe, wpusty deszczowe, kratki ściekowe, studnie rewizyjne, przyłącza z obiektów,  rurociągi,   osadniki, piaskowniki,   separatory,   przepompownie,   zbiorniki retencyjne, oczyszczalnie ścieków, systemy cyrkulacji wody, czyszczenie rur i przecisków.

Nasze usługi w tym zakresie obejmują:

  • czyszczenie kanalizacji deszczowej, sanitarnej i przemysłowej metodą hydrodynamiczną
  • czyszczenie elementów uzbrojenia sieci: wpusty uliczne, studnie rewizyjne, przykanaliki, studnie chłonne, odwodnienie liniowe
  • czyszczenie zbiorników
  • usuwanie awarii (udrażnianie) sieci deszczowej i sanitarnej
  • monitoring kanalizacji deszczowej i sanitarnej

Czyszczenie hydrodynamiczne (ciśnieniowe) kanalizacji zewnętrznej

Czyszczenie hydrodynamuczne

Czyszczenie hydrodynamiczne (ciśnieniowe) - to nowoczesna metoda czyszczenia kanalizacji przy pomocy wysokiego ciśnienia i specjalnych dysz obrotowych, które pod wpływem wysokich obrotów i napierającego ciśnienia dochodzącego do 150 Bar skutecznie eliminują z kanalizacji narosłe korzenie, pozostałości po zaprawach budowlanych, osady, części stałe blokujące prześwit przewodu.

Czyszczenie kanalizacji wykonujemy w przewodach o średnicach od 100 do 1000 mm.

Dla stałych klientów i tych z którymi podpisujemy umowy serwisowe gwarantujemy korzystny system upustów i rabatów cenowych.


Zapraszamy do współpracy
721-494-455
oferty@mijalski.pl

Czyszczenie kanalizacji hydrodynamiczne
Czyszczenie kanalizacji hydrodynamiczne
Czyszczenie kanalizacji hydrodynamiczne