Czyszczenie Kanalizacji Zewnętrznej

Czyszczenie rowów melioracyjnych i przydrożnych

 Aby urządzenia melioracyjne prawidłowo działały, muszą być prawidłowo konserwowane. Rowy i kanały melioracyjne i przydrożne zarastają roślinnością wodną i ulegają zamuleniu..
 Z tego  też powodu  państwo nakłada obowiązek konserwacji urządzeń mełioracyjnych  przez właścicieli gruntów, przez które przebiegają.

W zależności od potrzeb wykonamy natępujące czynności

  • usunięcie przetamowań,
  • wybranie namułu z dna rowu melioracyjnego na całej długości,
  • wykoszenie lub wycinkę roślin z dna i skarp rowu,
  • naprawę uszkodzonego dna lub skarp rowu.

 

Dzięki naszej pomocy  zapewnisz swobodny przepływ wody i i unikniesz podtopień.

Odmulanie rowów
Odmulanie rowów
Odmulanie rowów