Czyszczenie Kanalizacji Zewnętrznej

Utylizacja skażonego terenu

Jednymi z często występujących w naszym środowisku zanieczyszczeń są substancje ropopochodne. Występują bardzo często na terenach przemysłowych, w szczególności związanych z przemysłem rafineryjnym, chemicznym i gazownictwem oraz w rejonach przeładunku paliw począwszy od baz paliw po  stacje benzynowe.

Utylizacja skażonego terenu
Utylizacja skażonego terenu