Czyszczenie Kanalizacji Zewnętrznej

Drenaże pionowe

Drenaż pionowy stosowany jest w celu przyśpieszania konsolidacji gruntów nieprzepuszczalnych. Dreny wprowadzone odpowiednio gęsto w podłoże skracają drogę filtracji i przyspieszają odprowadzenie wody wyciskanej z gruntu a także ułatwiają jej odpływ. Szybciej więc następuje konsolidacja gruntu i zanikanie osiadań. Umożliwia to szybciej wznosić nasypy i w krótszym czasie wprowadzić obciążenie budowli, a także zastosować większe pochylenia skarp, niż w podłożu naturalnym. Dreny pionowe najczęściej przecinają całą odwadnianą warstwę, sięgając do przepuszczalnego podłoża - jeżeli ono występuje. Górne końce drenów sięgają do układanej na powierzchni warstwy drenażowej z materiału o dużej przepuszczalności, zwykle żwiru lub piasku grubego lub pospółki, zapewniającej łatwe odprowadzenie wyciskanej wody.

Drenaże opaskowe

Jedną z  działalności naszej firmy jest budowa systemów drenów opaskowych przy budynkach. Wykonujemy tego typu prace na etapie budowy fundamentów, jak również w późniejszym okresie budowy lub użytkowania obiektu. Często zachodzi konieczność budowy drenażu opaskowego w starych budynkach o zbyt słabej lub uszkodzonej izolacji ścian fundamentowych, gdzie podczas prac odtwarzamy izolację ścian fundamentowych, osuszamy powierzchnię muru i wykonujemy typowy dren opaskowy w obsypce.

Studnie chłonne

Drenaż nie będzie działał jeżeli nie zapewnimy zrzutu wody zdrenowanej. Zajmujemy się projektowaniem i budową studni chłonnych oraz zbiorników szczelnych podziemnych i otwartych. Wykonujemy studnie i zbiorniki z kręgów betonowych jak i elementów plastikowych. Budujemy także systemy rozsączania do gruntu oraz stawy retencyjne.

Drenaż domu i terenu

Zajmujemy się kompleksowym odwodnieniem budynków i terenów zagrożonych działaniem wody. Posiadamy duże doświadczenie w budowie systemów drenarskich i odwodnieniach, co pozwala nam na podejmowanie się trudnych i wymagających zleceń. Usługi wykonujemy na każdym etapie budowy.