Realizacja 1

Często w wyniku niewłaściwej eksploatacji systemy kanalizacyjne ulegają zanieczyszczeniu, powstają zatory i ługi z osadów, części stałych, odpadów i innych. W nowo budowanych i remontowanych instalacjach kanalizacyjnych poważnym problemem są pozostałości budowlane. W instalacjach kanalizacyjnych znajdujących się w bliskim sąsiedztwie drzew i krzewów następuje zarastanie instalacji korzeniami.