Realizacja 2

Do czyszczenia kanalizacji używamy specjalistycznego sprzętu wysokociśnieniowego, który spełnia warunki Europejskiej Konwencji o międzynarodowym przewozie drogowym towarów niebezpiecznych ADR.