Czyszczenie Kanalizacji Zewnętrznej

Wywóz i gospodarka odpadami

 Nasza oferta stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie przedsiębiorstw z sektora przemysłu, rzemiosła, władz samorządowych oraz handlu i usług, które poszukują rozwiązań dostosowanych do ich potrzeb oraz specyfiki działania.

Jesteśmy pewnym i wiarygodnym partnerem władz samorządowych. Od wielu lat organizujemy odbiór odpadów komunalnych, budowlanych dla Wrocławia i gmin Dolnego Śląska.

 Oferujemy usługi:

 • wywóz odpadów komunalnych
 • wywóz gruzu
 • wywóz ziemi
 • wywóz odpadów budowlanych

Profesjonalny wywóz odpadów wymaga zastosowania specjalistycznego i niezawodnego sprzętu, który przyśpiesza proces, czyni go ekonomicznym i jak najmniej szkodliwym dla otoczenia. Dla spełnienia tych wymagań dysponujemy sprzętem spełniającym wszelkie obowiązujące normy.

 Zdobyta wiedza i doświadczenie pozwalają tworzyć elastyczne rozwiązania z zakresu zarządzania strumieniem odpadów w obszarach:

 • optymalizacji procesu odbioru odpadów
 • obsługi logistycznej odbioru odpadów bezpośrednio z miejsc ich powstawania,
 • wywozu odpadów
 • kompleksowej obsługi włącznie z dostawą i obsługą maszyn i urządzeń zmniejszających objętość odpadów.

Wspólnie z Klientami ustalamy najbardziej optymalne rozwiązania w zakresie zbierania i gromadzenia odpadów, a także bezpiecznego postępowania z nimi.


Usługi:

 • odbiór i transport odpadów komunalnych
 • odbiór odpadów przemysłowych, w tym niebezpiecznych
 • załadunek, transport, odzysk i unieszkodliwianie
 • wywóz surowców wtórnych, takich jak tektura, papier, karton, drewno, szkło, tworzywa sztuczne, metale
 • dobór typu, wielkości i ilości pojemników oraz kontenerów w zależności od rodzaju i tonażu powstających u Klienta odpadów
 • oczyszczanie gruntów i terenów zdegradowanych

 

W zakresie usuwania odpadów oferujemy pełną obsługę w zakresie badania odpadu, określenia w akredytowanym laboratorium zawartości substancji niebezpiecznych , opracowujemy technologię i sposób usunięcia odpadu . Zleceniodawca otrzymuje wymagane przez prawo dokumenty do okazania instytucjom uprawnionym do kontroli gospodarowaniem odpadami i środowiskiem .

Tel. 796 707 007

Mail : tomasz@mijalski.pl