Zakład Usługowy
Jarosław Mijalski

Gospodarka odpadami

Firma nasza od wielu lat prowadzi działalność usługowo - serwisową - konserwacyjną w zakresie czyszczenia i konserwacji:

 • separatorów
 • osadników szlamu
 • zbiorników retencyjnych
 • łapaczy olejowych
 • sieci kanalizacyjnych
 • utylizacja odpadów
 • wytwarzanie odpadów

Dla stałych klientów i tych z którymi podpisujemy umowy serwisowe gwarantujemy korzystny system upustów i rabatów cenowych.


Zapraszamy do współpracy
721-494-455
oferty@mijalski.pl

Programy zagospodarowania odpadów

*Mamy zatwierdzone przez Urząd Marszałkowski województwa dolnośląskiego programy gospodarowania odpadami ważne na terenie całego kraju:

 • odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach (KOD 13 05 01*)
 • szlamy z odwadniania olejów w separatorach (KOD13 05 02*) szlamy z kolektorów (KOD13 05 03*)
 • odpady ropopochodne lub jej produkty (KOD16 07 08*)
 • odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach (KOD 13 05 01*)
 • szlamy z odwadniania olejów w separatorach (KOD13 05 02*)
 • szlamy z kolektorów (KOD13 05 03*)
 • odpady ropopochodne lub jej produkty (KOD16 07 08*)

Transport odpadów

*Transport odpadów będzie odbywał się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 października 1997 roku w sprawie przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 130 poz. 872).

 

Na transport odpadów niebezpiecznych firma posiada decyzję Prezydenta Wrocławia, natomiast na wytwarzanie posiadamy decyzję z każdego starostwa województwa dolnośląskiego, lubuskiego i częściowo opolskiego.

Ewidencja odpadów

Prowadzimy:

 • karta ewidencji odpadów
 • karta przekazania odpadów