Gospodarka odpadami

Nasza oferta stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie przedsiębiorstw z sektora przemysłu, rzemiosła oraz handlu i usług, które poszukują rozwiązań dostosowanych do ich potrzeb oraz specyfiki działania.

Zdobyta wiedza i doświadczenie pozwalają nam tworzyć elastyczne rozwiązania z zakresu zarządzania strumieniem odpadów w obszarach:

 • optymalizacji procesu odbioru odpadów,
 • obsługi logistycznej odbioru odpadów bezpośrednio z miejsc ich powstawania,
 • wywozu odpadów,
 • kompleksowej obsługi włącznie z dostawą i obsługą maszyn i urządzeń zmniejszających objętość odpadów

Wspólnie z Klientami ustalamy najbardziej optymalne rozwiązania w zakresie zbierania i gromadzenia odpadów, a także bezpiecznego postępowania z nimi.


Oferujemy usługi:

 • odbiór i transport odpadów komunalnych
 • odbiór odpadów przemysłowych, w tym niebezpiecznych
 • oraz załadunek, transport, odzysk i unieszkodliwianie,
 • wywóz surowców wtórnych, takich jak tektura, papier, karton, drewno, szkło, tworzywa sztuczne, metale
 • dobór typu, wielkości i ilości pojemników oraz kontenerów w zależności od rodzaju i tonażu powstających u Klienta odpadów
 • oczyszczanie gruntów i terenów zdegradowanych

Profesjonalny wywóz odpadów wymaga zaangażowania specjalistycznego i niezawodnego sprzętu, który przyśpiesza proces, czyni go ekonomicznym i jak najmniej szkodliwym dla otoczenia. Dla spełnienia tych wymagań firma MIJASKI dysponuje specjalistycznym sprzętem spełniającym wszelkie obowiązujące normy.

 

Oferta dla samorządów, gmin, jednostek budżetowych, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot

Jesteśmy pewnym i wiarygodnym partnerem władz samorządowych. Od wielu lat organizujemy odbiór odpadów komunalnych, budowlanych dla Wrocławia i gmin Dolnego Śląska.

Usługi:

 • wywóz odpadów komunalnych
 • wywóz gruzu
 • wywóz ziemi
 • wywóz odpadów budowlanych
 • likwidacja dzikich wysypisk

Profesjonalny wywóz odpadów wymaga zastosowania specjalistycznego i niezawodnego sprzętu, który przyśpiesza proces, czyni go ekonomicznym i jak najmniej szkodliwym dla otoczenia. Dla spełnienia tych wymagań dyponujemy sprzętem spełniającym wszelkie obowiązujące normy.


tel. 608 120 007
oferty@mijaski.pl