Zakład Usługowy
Jarosław Mijalski

Inspekcja TV (telewizyjna) kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Jeżeli chcecie  Państwo:

 • poznać stan obsługiwanych bądź wykorzystywanych ciągów  kanalizacyjnych, 
 • dowiedzieć się dlaczego  awarie występują w tych samych miejscach?
 • przeprowadzić inwentaryzację eksploatowanej sieci kanalizacyjnej 
 • wykonać inspekcję powykonawczą nowowybudowanych kanałów?

- proponujemy w zależności od potrzeb inspekcję telewizyjną wykonywaną:

 • kamerą wpychaną,
 • kamera mobilną na wózku samojezdnym, gdzie obraz podlega komputerowej analizie. Klient otrzymuje kolorową dokumentację i wydruk.

Dla naszych  klientów  gwarantujemy korzystny system rabatów i upustów cenowych.

 skontaktujcie się z nami tel. 721-494-455


Inspekcja TV kanalizacji
kamerą na wózku

Inspekcja TV kanalizacji
kamerą wpychaną

Dysponujemy  profesjonalnymi zestawami do inspekcji TV kanalizacji sanitarnej i deszczowej.  Nasza firma oferuje kolorowy film z kamerowania instalacji kanalizacyjnych w zakresach od 30 do 1000 mm. Monitoring wykonujemy w instalacjach z zakrętami do 90 stopni. Sterowanie obrazem i kamerą odbywa się zarówno z poziomu instalacji jak i z samochodu serwisowego przystosowanego do rejestracji obrazu oraz pozostałych parametrów kontrolowanej instalacji. Zaawansowana inspekcja kanalizacji obejmuje :
 • rejestrację obrazu instalacji
 • pomiary spadków i wykaz nieprawidłowości
 • rejestrację miejsc szczególnych ( zakręty, wpusty)
 • wersję drukowaną z inspekcj
 • zdjęcia miejsc szczególnych instalacji
 • każde kamerowanie zawiera szczegółowy pomiar ( metraż) miejsca inspekcji
 • występowanie korzeni drzew i roślin
 • nielegalne przyłącza
 • miejsca uszkodzeń rurociągu
 • przyłącza do sieci
 • nieszczelności instalacji
 • inne anomalie na sieci
 • odszukanie zagubionych wpustów i rurociągów
 • mapowanie instalacji (mapa instalacji)
 • W ramach  usługi otrzymacie Państwo protokoł ze zdjęciami newralgicznych miejsc oraz film na płycie DVD.

Zapraszamy do współpracy
721-494-455
oferty@mijalski.pl


Informacja

Informujemy, że zgodnie z obowiązującą Polską Normą „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych” (PN-EN 1610 z marca 2002 r.), zgodnie z pkt. 12 tej normy, po zakończeniu montażu przewodów powinny być przeprowadzone właściwe kontrole obejmujące kontrolę wizualną. Zgodnie z Polską Normą Nr PN-EN 13508-2 i punktem 5.2 tej normy, kontrola wizualna powinna obejmować „inspekcję rurociągu od wewnątrz” przy użyciu „zdalnie sterowanej kamery przewodowej telewizji przemysłowej.