Czyszczenie Kanalizacji Zewnętrznej

Mielioracje i drenaże

Mamy kilkudziesięcioletnie doświadczenie w poszukiwaniu, udrażnianiu oraz wykonywaniu instalacji drenarskich. Oferujemy różne metody  poszukiwania instalacji drenarskich poniemieckich i pokomunistycznych. Przed przystąpieniem do robót każdemu inwestorowi przedstawiamy kilka koncepcji na opłacalność zadania.

 Wykonujemy:

 • Drenaże na gruntach ornych, łąkach.
 • Drenaże wokół budowli,
 • Drenaże budynków nowych i starych.
 • Drenaże poziome i pionowe
 • Drenaże opaskowe, wewnętrzne, zewnętrzne
 • Renowacja drenaży starych
 • Poszukiwanie drenaży
 • Konserwacja rowów
 • Budowa rowów, umacnianie
 • Remonty małych budowli hydrotechnicznych jak mostki, mnichy, zastawki, śluzy na potokach, ciekach
 • Mikroniwelacja terenu
 • Agromelioracja terenów zdegradowanych
 • odwodnienia budowli

Odwadnianie budynków i posesji

 • odwadnianie użytków
 • odwadnianie posesji
 • odwadnianie budynków przemysłowych i mieszkalnych
 • odwadnianie dróg publicznych i zakładowych
 • renowacja i konserwacja rurociągów drenarskich oraz rowów
 • odbudowa i konserwacja zbiorników wodnych, rekreacyjnych, ppoż, rozlewisk
 • budowa i konserwacja stawów rybnych
 • małe budowle betonowe i żelbetonowe: przyczółki, mnichy, zastawki, lewary, akwedukty, wylewki, podjazdy, opaski budynków, zbiorniki, studnie

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

tel. 796-707-007

 tomasz@mijalski.pl