Czyszczenie Kanalizacji Zewnętrznej

Montaż separatorów

 Separatory dzielą się na:

  • Separatory substancji ropopochodnych
    - separatory lamelowe
    - separatory koalescencyjne
  • Separatory tłuszczu
  • separatory skrobi

 

 Oferujemy kompleksowy montaż separatorów od projektu do uruchomienia, serwisowania, rocznych przeglądów jak i czyszczenie separatorów

 Szczególowe informacje oraz zapytania

Tel. 608 120 007

Mail : tomasz@mijalski.pl

Separatory substancji ropopochodnych

Separatory substancji ropopochodnych są przeznaczone do separacji lekkich produktów naftowych ze ścieków deszczowych. Olej, benzynę oddzielić od wody można sposobem grawitacji oraz/lub za pomocą płyt koalescencyjnych. Separatory ropopochodne mogą być używane do podstawowego oczyszczania ścieków przed odprowadzeniem ścieków deszczowych do kanalizacji deszczowej, lub do ostatecznego oczyszczenia ścieków przed odprowadzeniem do zbiorników wodnych. Separatory nafty mogą być używane do oczyszczania ścieków deszczowych ze:

Separatory tłuszczu

 Zasada dziasłania separatora tłuszczu oparta jest na prawach fizyki i zgodnie ze zjawiskiem grawitacji – różnica ciężaru substancji sprawia , że ścieki zawierające ciężkie substancje opadają na dno, natomiast lekkie substancje, tj. oleje i tłuszcze zwierzęce flotują na powierzchnię wody. Z tego względu separator składa się z dwóch części (osobnych lub zintegrowanych zbiorników):

  • osadnika
  • separatora właściwego.