Zakład Usługowy Jerzy Mijalski

Zakład istnieje od roku 1986, wcześniej Jerzy Mijalski pracował w Spółce Wodnej na terenie Wrocławia i Powiatu Wrocławskiego na posadzie kierownika robót wodno-melioracyjnych.

Już na początku własnej działalności Zakład Wodno-Melioracyjny podejmował się wykonania skomplikowanych robót w zakresie odbudowy i modernizacji istniejących urządzeń wodnych i melioracyjnych.

W latach osiemdziesiątych firma realizowała budowę nowych obiektów wodnych i sanitarnych na terenie Wrocławia. Jedną z ważnych inwestycji zrealizowanych od podstaw było wykonanie zasilenia w świeżą wodę Parku Szczytnickiego. Była to bardzo ważna i skomplikowana inwestycja z powodu wymagań stawianych wykonawcy robót na terenie zabytku klasy zerowej i doprowadzenia wody kanałem krytym z odległej o kilka kilometrów rzeki.

W latach dziewięćdziesiątych firma wykonała modernizację Fosy Swojczyckiej oraz uregulowano przepływ wód zanieczyszczonych produktami ropopochodnymi. Zanieczyszczone wody w fosie spływały krytym rurociągiem do Kanału Żeglownego, a następnie do Odry. Prace pozwoliły na skierowanie zanieczyszczonych wód do wybudowanej oczyszczalni ścieków i dużą poprawę stanu środowiska naturalnego.

W ramach wspomnianej inwestycji Zakład wykonał inne prace, wśród których jest budowa drogi dojazdowej.

W latach dziewięćdziesiątych i w nowym wieku Zakład wykonał wiele skomplikowanych prac w zakresie serwisowania separatorów, wywozu odpadów komunalnych, czyszczenia kanalizacji.

Obsługa kanalizacji wewnętrznej i zewnętrznej-deszczowej, sanitarnej
Obsługa kanalizacji wewnętrznej i zewnętrznej-deszczowej, sanitarnej
Obsługa kanalizacji wewnętrznej i zewnętrznej-deszczowej, sanitarnej

W skład oferowanych usług wchodzi od ponad dwudziestu lat Pogotowie kanalizacyjne, które działa 24 godziny na dobę i jest przygotowane do usuwania najtrudniejszych problemów z kanalizacją

Zakład od początku działalności świadczy usługi na terenie Dolnego Śląska oferując profesjonalne usługi w swojej branży. Uczestniczymy aktywnie w budowie i serwisowaniu

 • Sieci i przyłączy wodnych oraz kanalizacyjnych
 • Sieci nawadniających tereny zielone
 • Odwadnianiu obiektów budowlanych
 • Przepompowni i rekuperacji
 • Przydomowych oczyszczalni
 • Melioracji  rowów i robót ziemnych

Polityka jakości

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w wykonaniu wszelkich robót melioracyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Ponadto od ponad 10 lat zajmujemy się na terenie województwa dolnośląskiego i opolskiego czyszczeniem separatorów oleju i tłuszczu (m.in. na stacjach benzynowych, restauracjach i parkingach). Oferujemy doradztwo, przy wyborze oczyszczalni, (projekt z montażem, lub sam montaż oczyszczalni ścieków znanych producentów). Cechą zakładu jest:

 • zabezpieczenie finansowe
 • długoletnie doświadczenie
 • realne ceny
 • terminowość usługi
 • wykwalifikowana kadra
 • pozytywne referencje