Bezwykopowe naprawy kanalizacji

Usunięcie awarii sieci kanalizacyjnej może być kosztowne i kłopotliwe, jeżeli powierzone zostaje firmie, która nie korzysta z nowoczesnych technologii naprawczych. Zakład Techniki Kanalizacyjnej Jarosław Mijalski proponuje swoim klientom m.in. bezwykopowe naprawy kanalizacji, które w większości przypadków są tańszą, a na pewno mniej uciążliwą metodą rozwiązywania problemów z działaniem instalacji kanalizacyjnych niż tradycyjne wykopy. Wielokrotnie również jest to najbardziej skuteczna metoda naprawy sieci lub jej przyłączy. Sprawdza się w miejscach, gdzie występuje gęsta sieć przewodów podziemnych lub gdy naprawa musi być wykonywana w miejscu o dużym natężeniu ruchu.

Bezwykopowe naprawy punktowe – pakery

Niezawodną w wielu przypadkach metodą napraw punktowych kanalizacji jest tzw. pakerowanie. Podobnie jak technologia CIPP, ta metoda wykorzystuje również żywicę jako materiał naprawczy. Żywicą tą nasączana jest wykładzina owijana na paker, następnie urządzenie wpychane jest w kanalizację, w miejsce wystąpienia usterki.

Naprawy punktowe kanalizacji to uniwersalna i ekonomiczna metoda stosowana w rurach, których średnica wynosi minimalnie 150 mm i więcej. Pakery używane są jednak wyłącznie wtedy, gdy ogólnie instalacja kanalizacyjna jest w dobrym stanie technicznym. Nadają się zarówno do napraw punktowych, jak i napraw liniowych, jeżeli uszkodzenia na naprawianym ciągu kanalizacyjnym nie przekraczają 40 proc.

Bezwykopowe naprawy liniowe

Nasza firma wykonuje także bezwykopowe naprawy liniowe przyłączy w systemie rękawa w zakresach średnic od DN 80 do DN 600 mm. Przeprowadzane tą metodą naprawy liniowe polegają na wprowadzeniu rękawa filcowego do kanału głównego, zablokowaniu go i poddaniu procesowi utwardzania za pomocą strumienia gorącej wody. Po całkowitym utwardzeniu, na co potrzeba 4 godzin, początek rękawa zostaje odcięty w studni rewizyjnej, natomiast jego znajdujący się w kanale głównym koniec odcinamy za pomocą robota frezującego. Strona rękawa wychodząca z kanału głównego zostaje dodatkowo uszczelniona i zabezpieczona kapeluszem filcowym. Usłudze bezwykopowej naprawy liniowej towarzyszy inspekcja TV kanalizacji, wykonana przy pomocy kamery z zapisem obrazu na nośniku cyfrowym.

Najczęściej stosowany przez nas system do napraw liniowych umożliwia renowację przykanalików w zakresie od DN 70 do DN 250 mm. Jest to rękaw o bardzo dużej elastyczności, co z kolei pozwala na przeprowadzenie renowacji przykanalików z licznymi kolanami i zakrętami.

Bezwykopowe renowacje studni kanalizacyjnych

Oferujemy ponadto bezwykopowe renowacje studni kanalizacyjnych, które wykonujemy w systemach rękawów poliuretanowych i cementów szybkowiążących, włącznie z profanacją kinet i zamykaniem wód gruntowych.

Bezwykopowa renowacja studni kanalizacyjnych jest możliwa do wykonania, gdy wystąpiły:

  • korozja ścian betonowych,
  • ubytki w połączeniach kręgów studni,
  • braki stopni złazowych,
  • uszkodzenia spoczników i kinet dolnych,
  • wyciek dynamiczny wodny gruntowej spowodowany nieszczelnością studni.

Zalety ze stosowania bezwykopowych metod napraw kanalizacji

Stosując bezinwazyjne sposoby napraw mamy możliwość zarówno usunięcia drobnych awarii, jak i wykonania kompleksowej renowacji wyeksploatowanych sieci kanalizacyjnych. Dzięki naszym działaniom osiągamy:

  • minimalizację kosztów naprawy,
  • ograniczenie uciążliwości robót ziemnych,
  • możliwość wykorzystania starych przewodów do wykonania nowej infrastruktury: przywracamy przewodom pierwotną szczelność, wytrzymałość, odporność chemiczną, a niwelujemy zjawisko wtórnego zanieczyszczenia.

DLA STAŁYCH KLIENTÓW,

M.IN. TYCH, Z KTÓRYMI PODPISUJEMY UMOWY

NA OBSŁUGĘ SERWISOWĄ KANALIZACJI,

MAMY KORZYSTNY SYSTEM UPUSTÓW I RABATÓW CENOWYCH

Zapraszamy do współpracy

tel. 721 494 455

oferty@mijalski.pl