Drobne prace alpinistyczne

Pracownicy Zakładu Techniki Kanalizacyjnej Jarosław Mijalski dysponują uprawnieniami, na podstawie których firma świadczy drobne prace alpinistyczne. Zaliczają się do nich:

  • czyszczenie rynien,
  • montaż kolców przeciw ptakom i systemów odstraszających ptaki,
  • wymiana rynien,
  • naprawy, w tym spawanie rynien,
  • czyszczenie czyszczaków,
  • skuwanie sopli,
  • odśnieżanie dachów.

Każda z wyżej wymienionych usług jest wyceniana indywidualnie na podstawie wizji lokalnej, opcjonalnie przesłanej przez klientów dokumentacji fotograficznej. Po zaakceptowaniu przez klienta warunków oferty nasi fachowcy szybko przystępują do realizacji zlecenia. Oferujemy również dogodne formy płatności za wykonane prace.

Dlaczego warto czyścić rynny i rury spustowe?

Czyszczenie, naprawa, a w razie konieczności również wymiana rynien to czynności, o które powinien zadbać każdy właściciel lub administrator budynku, jeżeli chce utrzymać go w dobrym stanie technicznym. Pozapychane rynny i rury spustowe mogą spowodować poważne i kosztowne w naprawie szkody. Woda, która nie znajduje przez nie ujścia, spływa po elewacji i oknach budynku, z czasem powodując ich degradację.

Niedrożne rynny są jeszcze większym zagrożeniem zimą, ponieważ powodują zatrzymanie śniegu na dachach. Z tej przyczyny tworzy się również więcej sopli i nawisów śniegowo-lodowych, dlatego powstaje problem z ich usunięciem. Dodatkowo zalegający w rynnach i rurach spustowych śnieg może bardzo szybko spowodować ich rozszczelnienie, a podczas mroźnych miesięcy mogą powstawać w nich trudne do usunięcia zatory lodowe.

NASZYM STAŁYM KLIENTOM GWARANTUJEMY

KORZYSTNY SYSTEM UPUSTÓW I RABATÓW CENOWYCH

Zapraszamy do współpracy

tel. 721 494 455

oferty@mijalski.pl