Inspekcje TV kanalizacji

Specjalizująca się w obsłudze sieci kanalizacyjnych firma Jarosława Mijalskiego z Wrocławia świadczy usługi związane m.in. z czyszczeniem i udrażnianiem rurociągów oraz usuwaniem awarii instalacji kanalizacyjnych. Wykonujemy również przeglądy stanu technicznego m.in. kanalizacji sanitarnych, deszczowych i przemysłowych. W codziennej pracy pomaga nam zaawansowany technologicznie sprzęt, dzięki któremu możemy zdiagnozować problemy z kanalizacją bez naruszania funkcjonującej infrastruktury. Diagnostyka opiera się na inspekcjach TV kanalizacji wykonywanych przy użyciu specjalistycznych kamer wpychanych lub samojezdnych.

Inspekcje TV kanalizacji wykonujemy po to, aby szybko i precyzyjnie:

 • zweryfikować stan ciągów kanalizacyjnych,
 • zdiagnozować przyczyny powtarzających się awarii,
 • zinwentaryzować obsługiwaną przez klientów sieć kanalizacyjną,
 • wykonać przegląd powykonawczy nowej sieci kanalizacyjnej.

Zaawansowana inspekcja kanalizacji

W swoich zasobach posiadamy kamery wpychane oraz nowoczesny, samojezdny sprzęt z obrotową głowicą. Dzięki temu mamy możliwość sprawdzenia stanu kanalizacji po obwodzie, niezależnie od materiału, z jakiego wykonana jest instalacja, a także bez względu na głębokość jej ułożenia w ziemi.

Stosowanie kamer umożliwia:

 • rejestrację obrazu wewnątrz kanalizacji,
 • wykonanie pomiarów spadków, wykazanie nieprawidłowości i uszkodzeń,
 • wydanie opinii technicznej o stanie kanalizacji,
 • zaproponowanie optymalnych rozwiązań problemów wykrytych w trakcie inspekcji.

Inspekcja TV kanalizacji kamerą wpychaną

Używane przez nas do inspekcji TV kanalizacji kamery wpychane to nowoczesne urządzenia z funkcją „autofocus”, wyposażone w szerokokątny, 97-stopniowy obiektyw. Mają 90-metrowy przewód i niezależne zasilanie, co zapewnia dużą swobodę pracy podczas sprawdzania stanu rur kanalizacyjnych.

Zakres prac wykonywany w ramach zleconych naszej firmie inspekcji TV kanalizacji kamerą wpychaną obejmuje:

 • dojazd fachowców,
 • otwarcie, zamknięcie studni rewizyjnych,
 • inspekcję sieci z rejestracją obrazu instalacji w zakresach od 50 mm,
 • stworzenie opisu inspekcji (opis do protokołu przekazujemy na miejscu lub wysyłamy pocztą)
 • pomiar metrażu sprawdzanego rurociągu.

Podgląd rurociągów wykonany kamerą wpychaną wykazuje:

 • nieprawidłowości w działaniu rur kanalizacyjnych,
 • wrośnięte w kanalizację korzenie drzew i innych roślin,
 • występowanie nielegalnych przyłączy,
 • miejsca, w których instalacja jest nieszczelna.
 • miejsca uszkodzeń rur kanalizacyjnych,
 • miejsca przyłączy do sieci,
 • miejsca szczególne takie jak zakręty czy wpusty,
 • zagubione przepusty i rurociągi.

Inspekcja TV kanalizacji kamerą na wózku

Nasza samobieżna kamera jest urządzeniem wodoszczelnym, umożliwiającym inspekcje rur od średnicy 150 mm. Przez cały czas rejestruje obraz, a po zakończeniu inspekcji dostarcza materiał w postaci szczegółowej dokumentacji fotograficznej. Na jej podstawie przygotowujemy raporty o stanie kanalizacji, wydajemy opinie oraz dobieramy rozwiązania do indywidualnych problemów z siecią.

Zakres czynności wykonywanych przez naszych fachowców w ramach video inspekcji rur kamerą na wózku obejmuje:

 • dojazd do miejsca docelowego inspekcji,
 • otwarcie, zamknięcie studni rewizyjnych,
 • rejestrację obrazu instalacji kanalizacyjnych w zakresach od 150 mm do 1000 mm średnicy,
 • rejestrację i wykonanie zdjęć miejsc szczególnych (zakręty, wpusty).

Każde kamerowanie w celu inspekcji rur obejmuje pomiar objętej tą czynnością instalacji. Po zakończeniu czynności klienci otrzymują wersję drukowaną dokumentacji, przekazywaną na miejscu lub drogą pocztową.

Video inspekcje wykonywane za pomocą kamery samojezdnej pozwalają na:

 • ocenę stanu kanalizacji,
 • pomiary spadków i wykaz nieprawidłowości,
 • występowanie na badanym odcinku kanalizacji korzeni drzew i roślin,
 • obecność nielegalnych przyłączy,
 • wskazanie miejsc awarii rur,
 • wskazanie miejsc nieszczelności instalacji na połączeniach rur,
 • wskazanie miejsc przyłączy do sieci,
 • odszukanie zagubionych wpustów i rurociągów,
 • identyfikację innych anomalii niż opisane.

WAŻNE!!!

Inspekcje TV z zastosowaniem samojezdnych kamer przeprowadzane są wyłącznie na czystych odcinkach instalacji, w innym wypadku kamera zatrzymuje się na pierwszej napotkanej przeszkodzie.

Przeglądy instalacji kanalizacyjnych przy pomocy kamer

Kamera jest niezastąpionym narzędziem w ocenie stanu technicznego instalacji i urządzeń kanalizacyjnych. Przy użyciu kamer możemy sprawdzić stan rur o różnych, zarówno bardzo małych, jak i największych średnicach. Zastosowanie umożliwia:

 • precyzyjne zidentyfikowanie miejsc będących przyczyną awarii sieci (np. zatorów, przecieków, spękań czy załamań), dzięki czemu możliwa jest tańsza, często bezwykopowa naprawa kanalizacji,
 • odszukanie miejsc podłączeń przykanalików,
 • wykrycie nielegalnych podłączeń do sieci.

Kamerę wykorzystujemy również podczas przeglądów powykonawczych kanalizacji, które dopuszczają nowo powstałą lub wyremontowaną sieci do użytkowania. Sprawdzenie kanalizacji przy użyciu kamer zapewnia prawidłowe i niezawodne funkcjonowanie instalacji, ponieważ taka inspekcja wykrywa wszelkie problemy i pozwala na nie zareagować. Sprawdzamy w ten sposób drożność kanałów oraz to, czy sieć jest wolna od wad i wykonana zgodnie z przepisami prawa.

W ramach wykonanej usługi nasi klienci otrzymują protokół ze zdjęciami newralgicznych miejsc oraz film na nośniku cyfrowym. Jest to kolorowy film z kamerowania instalacji kanalizacyjnych w zakresach od 30 mm do 1000 mm. Monitoring wykonujemy w instalacjach z kolanami do 90 stopni. Sterowanie obrazem i kamerą odbywa się zarówno z poziomu instalacji, jak i z samochodu serwisowego przystosowanego do rejestracji obrazu.

DLA STAŁYCH KLIENTÓW,

M.IN. TYCH, Z KTÓRYMI PODPISUJEMY UMOWY

NA OBSŁUGĘ SERWISOWĄ KANALIZACJI,

MAMY KORZYSTNY SYSTEM UPUSTÓW I RABATÓW CENOWYCH

Zapraszamy do współpracy

tel. 721 494 455

oferty@mijalski.pl