Serwis oczyszczalni ścieków

Przydomowe oczyszczalnie ścieków są urządzeniami praktycznie bezobsługowymi, jednak o ich bezawaryjnym działaniu w dużej mierze decyduje właściwy sposób eksploatacji. Prawidłowo eksploatowana instalacja wymaga systematycznych przeglądów i kilku podstawowych działań serwisowych, które zapobiegają poważnym awariom. Oprócz tego, że sprzedajemy i montujemy oczyszczalnie ścieków zgodnie z wymogami technologii i sztuki budowlanej, świadczymy również usługi serwisowe.

 

Sprzedaż Montaż Serwis

Sprzedaż

Dostarczamy najlepsze
oczyszczalnie od
sprawdzonych producentów.

Poznaj szczegóły

Montaż

Zajmujemy się profesjonalną instalacją,
dodatkowo dbając o transport oraz rozruch.

Poznaj szczegóły

Serwis

Na bieżąco serwisujemy
oraz wykonujemy
niezbędne naprawy.

Poznaj szczegóły

 

Eksploatacja, obsługa, serwis przydomowej lub przyzakładowej oczyszczalni ścieków polega na następujących czynnościach:

 • okresowej kontroli składu odpływu,
 • badaniach laboratoryjnych osadu,
 • usuwaniu osadu i kożucha z osadników,
 • czyszczeniu zbiorników i instalacji.

Nasze dodatkowe usługi związane z serwisem oczyszczalni ścieków to:

 • okresowa kontrola indeksu osadu czynnego,
 • regulacja natlenienia,
 • uzupełnianie kultur mikroorganizmów.

Możliwe problemy z przydomową oczyszczalnią ścieków

Problemy z przydomową lub też przyzakładową oczyszczalnią ścieków zdarzają się zarówno z powodu niewłaściwej eksploatacji jej elementów składowych, jak i z powodu popełnionych błędów montażowych. Napraw wymagają najczęściej:

 • rozszczelnione elementy instalacyjne i rury,
 • zużyte elementy eksploatacyjne,
 • pozapychane elementy drenażowe,
 • powodująca spadek wydajności oczyszczalni kolmatacja gruntu,
 • zator powodujący zmniejszenie przepływu ścieków w układzie oczyszczalni,
 • odłożenie się nadmiernej ilości osadu w ściekach oczyszczonych.

Przeglądy oczyszczalni ścieków

Do podstawowych usług serwisowych, których nie powinien bagatelizować żaden użytkownik systemu, należą okresowe przeglądy oczyszczalni ścieków. Wykonuje się je raz do roku, dzięki czemu można zapobiec poważnym, kosztownym w naprawie usterkom. Poza zlecanymi przez klientów przeglądami, do powtarzających się usług serwisowych świadczonych przez nasz podmiot należą również:

 • kontrola działania jednostki sterującej oraz alarmu dźwiękowego lub wizualnego,
 • kontrola poziomu osadu nagromadzonego w osadniku,
 • przepłukanie drenażu specjalnym środkiem czyszczącym,
 • sprawdzenie drożności rur, elektrozaworów i dyfuzytorów,
 • czyszczenie i wymiana drenaży.

Bezpłatne usługi serwisowe dla urządzeń na gwarancji

Nasza firma specjalizuje się w montażu przydomowych oczyszczalni ścieków, dlatego usługi serwisowe dla klientów użytkujących instalowane przez nas urządzenia na gwarancji są bezpłatne. Gwarancją objęte są elementy konstrukcyjne urządzenia oraz usługa jego montażu. Jeżeli wyniknie jakikolwiek problem z działaniem przydomowej oczyszczalni ścieków, wystarczy zgłosić potrzebę naprawienia usterki do naszego serwisu. Zatrudnieni w nim fachowcy bezzwłocznie skontrolują działanie oczyszczalni i rozwiążą problem.

NASI STALI KLIENCI MOGĄ LICZYĆ NA

KORZYSTNY SYSTEM UPUSTÓW I RABATÓW CENOWYCH

Zapraszamy do współpracy

tel. 721 494 455

oferty@mijalski.pl