Odmulanie zbiorników wodnych

Zachodząca w ciekach i zbiornikach wodnych eurofizacja ma dla nich niekorzystne konsekwencje. Prowadzi do stopniowego obniżenia jakości wód, powodując zarastanie i zamulenie dna akwenów. Dochodzi wówczas do zmniejszenia zawartości tlenu w wodzie i do jej wypłycania, a taki stan jest poważnym zagrożeniem dla biosystemu. Tymczasem nie da się uniknąć procesu eurofizacji, ponieważ jest on naturalny i zachodzi w każdym akwenie wodnym, niezależnie od tego, czy jest to małe oczko wodne, czy też okazały staw, jezioro, a nawet morze. Ratunkiem dla takiego stanu jest przywrócenie równowagi w środowisku wodnym, czyli oczyszczenie i odmulenie zbiornika wodnego, w czym m.in. specjalizuje się nasz Zakład Techniki Kanalizacyjnej z Wrocławia.

Oferujemy:

 • czyszczenie zbiorników przeciwpożarowych,
 • czyszczenie stawów i oczek wodnych,
 • czyszczenie zbiorników retencyjnych,
 • czyszczenie oczyszczalni ścieków,
 • czyszczenie separatorów,
 • czyszczenie zbiorników po substancjach ropopochodnych,
 • czyszczenie studni wody pitnej (gospodarczych i przemysłowych),
 • uszczelnianie zbiorników,
 • przeglądy zbiorników.

Prace związane z czyszczeniem zbiorników wykonujemy przy pomocy odpowiedniego sprzętu, na zlecenie prywatnych klientów, firm i spółek wodnych działających na terenie województwa dolnośląskiego.

Usługa pompowania wody szlamowej

Usługowo wykonujemy m.in. pompowanie ze zbiorników wody szlamowej (odmulanie zbiorników takich jak baseny, stawy, zbiorniki retencyjne). Na stanie firmy posiadamy m.in. sprzęt umożliwiający przepompowanie ponad 300 m3 wody szlamowej na godzinę. Inne możliwości tego sprzętu to:

 • wysokości pompowania od 0-15m i więcej,
 • wysokość wysysania hydro-podciśnieniowego do 30 m głębokości w szczególnych warunkach.

NASZYM STAŁYM KLIENTOM GWARANTUJEMY

KORZYSTNY SYSTEM UPUSTÓW I RABATÓW CENOWYCH

Zapraszamy do współpracy

tel. 721 494 455

oferty@mijalski.pl