Odwodnienia budynków

Jeżeli mają Państwo nawracający problem z zalewanymi piwnicami lub namokłymi fundamentami obiektu, na pewno będziemy mogli Państwu pomóc w jego rozwiązaniu. Specjalizujemy się odwadnianiu budynków, garaży, parkingów, posesji oraz odprowadzaniu wody z rynien w przypadku niedrożności systemu. Wykonujemy również prace związane z poszukiwaniem i renowacją drenaży. Usługi te świadczymy na rzecz klientów z województwa dolnośląskiego.

Na jakich działkach potrzebny jest drenaż?

Wskazaniem do wykonania drenażu jest występująca na fundamentach lub ścianach wilgoć oraz zalewane np. podczas intensywnych opadów deszczu piwnice. Świadczy to o tym, że budynek został pobudowany na terenie charakteryzującym się wysokim poziomem wód gruntowych lub na nieprzepuszczalnym gruncie, który bardzo powoli wchłania wody opadowe. W takich sytuacjach nawet najlepsza hydroizolacja fundamentów nie ma szans zapobiec zalaniom obiektu, za to sposobem na rozwiązanie problemu jest drenaż opaskowy lub liniowy.

Drenaż opaskowy

Drenaż opaskowy jest skuteczny na zalania lub zawilgocenia spowodowane wysokim poziomem wód gruntowych. System składa się z układanych pod powierzchnią gruntu wokół obiektu rur drenarskich, których zadaniem jest odbiór nadmiaru wody. Wodę tę należy odprowadzić najlepiej poza granice działki, do studzienek kanalizacji deszczowej lub specjalnych studzienek drenażowych. Na dnie takich studzienek instalowany jest osadnik, który zabezpiecza całą instalację przed zamuleniem.

Drenaż liniowy

Drenaż opaskowy to system odwodnienia budynków zalecany jedynie w przypadku problemów z nadmiarem wód gruntowych. Nie jest jednak skuteczny wtedy, gdy do zalania zwłaszcza podpiwniczonych budynków doprowadzają zatrzymujące się na powierzchni gruntu wody opadowe. Wówczas polecanym rozwiązaniem jest drenaż liniowy, tworzony za pomocą specjalnych korytek i rusztów. Są one montowane na równi z gruntem, a ich funkcją jest zbieranie zalegającej na powierzchni wody z opadów lub też roztopów. Wodę tę system drenażu liniowego odprowadza poza teren podmokły. Może ona trafiać do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, do pobliskiego stawu lub innego zbiornika wodnego, opcjonalnie do melioracyjnego rowu.

NASZYM STAŁYM KLIENTOM GWARANTUJEMY

KORZYSTNY SYSTEM UPUSTÓW I RABATÓW CENOWYCH

Zapraszamy do współpracy

tel. 721 494 455

oferty@mijalski.pl