Separatory

Separatory to urządzenia stosowane w celu podczyszczania ścieków. Funkcjonujące w miejscach takich jak stacje benzynowe, myjnie samochodowe, zakłady przetwórstwa spożywczego i lokale gastronomiczne, mają zadanie wstępnie oczyszczać ścieki z substancji olejowych, osadów, tłuszczów i skrobi. Ich montaż w takich miejscach zapewnia zgodną z przepisami jakość ścieków, przyczynia się do ochrony wód powierzchniowych, a także zapobiega nieprawidłowej eksploatacji instalacji kanalizacyjnych. Ponadto wstępnie oczyszczone ścieki nie powodują zakłóceń w działaniu oczyszczalni.

Separatory dzielimy na:

 • ropopochodne i osadu,
 • tłuszczowe i skrobi.

W naszej ofercie znajdą Państwo:

 

Czyszczenie i bieżący serwis Naprawa Sprzedaż Montaż

Czyszczenie i bieżący serwis

Zajmujemy się regularną
obsługą separatorów tak,
aby służyły Ci bezawaryjnie
przez bardzo długi czas.

Poznaj szczegóły

Naprawa

Wymieniamy zepsute części,
a także dokonujemy innych
koniecznych napraw, aby
Twój separator sprawnie pracował

Poznaj szczegóły

Sprzedaż

Oferujemy najlepsze
rozwiązania sprawdzonych producentów.

 

Poznaj szczegóły

Montaż

Zapewniamy pełną obsługę związaną z wyborem sprzętu, jego transportem, instalacją oraz rozruchem.

Poznaj szczegóły

Separatory ropopochodne i osadniki

Separatory ropopochodne (olejowe) wykorzystywane są do podczyszczania ścieków opadowych z obiektów zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi np. stacji paliw, parkingów, płyt lotniskowych. Te same urządzenia służą również do oczyszczania zaolejonych ścieków technologicznych z myjni samochodowych, warsztatów samochodowych, zakładów, parkingów podziemnych, itp.
Separatory substancji ropopochodnych podlegają przeglądom okresowym minimum dwa razy do roku, a czyszczenie ich powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producenta, ale nie mniej niż raz w roku. Częstotliwość czyszczenia uzależniona jest od intensywności pracy separatora. Zdarza się, że podlegające naszej obsłudze separatory wymagają czyszczenia co dwa tygodnie.

Separatory tłuszczowe i skrobi

Separatory tłuszczowe i skrobi służą do oddzielania substancji tłuszczowych zawartych w ściekach wytwarzanych przez kuchnie lokali gastronomicznych, zakłady produkcji spożywczej, pozostałe linii technologiczne, gdzie używa się tłuszczu do produkcji i sporządzania potraw oraz składników potraw z zawartością skrobi (np. przetwórstwo ziemniaków). Producenci separatorów tłuszczowych zalecają czyszczenie ich średnio raz na 4 miesiące, ale w praktyce większość separatorów zapełnia się znacznie szybciej. Zwłaszcza separatory w gastronomii czyścimy zwykle co miesiąc.

Sprzedaż separatorów

Dostarczamy niezawodne w działaniu separatory ropopochodne i tłuszczowe sprawdzonych firm Delfin, Kessel i innych, jak również oferujemy wszystkie niezbędne części zamienne.

Szeroki zakres oferty w tej grupie produktowej obejmuje:

 • separatory węglowodorów (separatory koalescencje),
 • separatory tłuszczów,
 • separatory skrobi,
 • neutralizatory kwasowe.

Nasi dostawcy separatorów produkują wysokiej jakości monolityczne zbiorniki separatorów. Ich konstrukcja i zastosowane w nich rozwiązania gwarantują stopień oczyszczenia spełniający wymogi aktualnych norm i przepisów. W ofercie firmy dostępne są modele zintegrowane z osadnikiem lub bez, z by-passem lub bez, a wybrane typy separatorów występują również z komorą pomp. Szeroki zakres przepustowości zapewnia możliwość dopasowania urządzenia do konkretnych wymogów.

Zapewniamy pełną obsługę przed- i posprzedażową, czyli doradztwo, transport i pierwszy rozruch próbny urządzeń zamontowanych przez naszych fachowców. Z kolei w ramach obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej realizujemy kompleksowe usługi związane z serwisem separatorów, w tym ich przeglądy i czyszczenie.

Montaż separatorów

W ramach usług posprzedażowych oferujemy m.in. montaż separatorów realizowany przez naszych fachowców z wieloletnią praktyką w branży. Dzięki ich doświadczeniu gwarantujemy sprawną i bezproblemową realizację usługi. Montaż może odbyć się w dowolnym miejscu na terenie Dolnego Śląska. Usługa obejmuje:

 • dobór urządzeń,
 • transport,
 • montaż separatorów dowolnego typu,
 • przywrócenie terenu do stanu pierwotnego,
 • rozruch próbny.

DLA STAŁYCH KLIENTÓW,

M.IN. TYCH, Z KTÓRYMI PODPISUJEMY UMOWY SERWISOWE,

MAMY KORZYSTNY SYSTEM UPUSTÓW I RABATÓW CENOWYCH

Zapraszamy do współpracy

tel. 721 494 455

oferty@mijalski.pl