Serwis separatorów

Jesteśmy podmiotem specjalizującym się w obsłudze sieci kanalizacyjnych, a w związku z tym zajmuje się m.in. serwisem separatorów. W ramach działalności serwisowej wykonujemy takie usługi, jak przeglądy, naprawy oraz czyszczenie separatorów, z dojazdem do miejsc montażu na obszarze Dolnego Śląska. Naszym usługom podlegają separatory substancji ropopochodnych, tłuszczów i skrobi. Celem tych usług jest zapewnienie ciągłości działania separatorów i zapobieganie ewentualnym problemom z efektywnym oczyszczaniem przez nie ścieków.

Przeglądy i czyszczenie separatorów

Separatory, które zazwyczaj są urządzeniami silnie eksploatowanymi, powinny być systematycznie poddawane przeglądom oraz czyszczone. Czynności te pozwalają utrzymać separator w dobrym stanie technicznym oraz umożliwiają wczesne wykrycie i szybką naprawę ewentualnych usterek urządzenia. Przekroczenie pojemności gromadzenia tłuszczów powoduje z kolei przerwanie prawidłowego funkcjonowania urządzenia. Dlatego należy opróżniać i czyścić separator nie rzadziej niż raz w miesiącu.

Separatory podlegają również ustawie Prawo budowlane (art.62, p.1 ust.1) pp. b), według której urządzenia wodno-kanalizacyjne mające wpływ na ochronę środowiska wymagają okresowych kontroli.

Standardowy przegląd separatorów polega na:

 • sprawdzeniu drożności przepływu,
 • kontroli sprawności poszczególnych komponentów, z których składa się separator, pod kątem mechanicznych uszkodzeń,
 • sprawdzeniu filtra
 • sprawdzeniu pływaka.

Tzw. przeglądom eksploatacyjnym towarzyszy wymiana materiału filtracyjnego. O przeprowadzeniu tych czynności świadczy wystawiany przez nas protokół i odpowiednia adnotacja w książce serwisowej separatora. Ponadto wykonujemy również przeglądy separatorów: elektryczne i budowlane.

Inne usługi związane z serwisem separatorów

W związku z prowadzonym serwisem separatorów, poza przeglądami i czyszczeniem urządzeń zapewniamy także:

 • uszczelnianie i naprawy separatorów,
 • odbiór i wywóz odpadów ropopochodnych,
 • odbiór nieczystości z separatorów tłuszczu i skrobi,
 • pobór próbek i analizy laboratoryjne ścieków.

Obsługa serwisowa separatorów renomowanych firm

Świadcząc usługi serwisowe, obsługujemy separatory większości znanych na polskim rynku marek. Należą do nich marki:

 • DELFIN
 • HAURATON
 • EKOIVENT
 • ACO
 • KESSEL
 • ECOL-UNICON
 • PUR AQUA
 • NEVEXPOL
 • PURATOR
 • PASSAWANT
 • SAINT DIEZER
 • KORDES
 • BUDERUS
 • EUROLIZER
 • MAGNUS-TECH
 • STEJAX
 • ECOPUR
 • AWAS
 • ECO-PLAST
 • JPRSYSTEM
 • UGOS

DLA STAŁYCH KLIENTÓW,

M.IN. TYCH, Z KTÓRYMI PODPISUJEMY UMOWY

NA OBSŁUGĘ SERWISOWĄ SEPARATORÓW,

MAMY KORZYSTNY SYSTEM UPUSTÓW I RABATÓW CENOWYCH

Zapraszamy do współpracy

tel. 721 494 455

oferty@mijalski.pl