Czyszczenie kanalizacji

Odprowadzane do kanalizacji wraz z wodą nieczystości osadzają się na wewnętrznych ścianach rur kanalizacyjnych. W rezultacie z czasem zmniejsza się średnica tych rur, a nierzadko też odłożone w nich osady, ale też odpady stałe, pozostałości budowlane czy przedostające się do kanalizacji korzenie drzew i krzewów powodują całkowitą niedrożność instalacji. Przeciwdziałaniem wobec takich sytuacji jest regularne czyszczenie rur kanalizacyjnych, robione po to, aby utrzymać ciągłość eksploatacyjną sieci. Czyszczenie rur ze złogów zalecane jest zarówno w stosunku do kanalizacji zewnętrznych, jak i wewnętrznych.

Nasza firma od lat specjalizuje się w czyszczeniu i utrzymaniu systemów kanalizacyjnych na Dolnym Śląsku. Obsługujemy w tym zakresie systemy kanalizacji wewnętrznych i zewnętrznych, stosując metody takie jak:

 • czyszczenie hydrodynamiczne (rur, rurociągów, kanałów, przewodów),
 • czyszczenie mechaniczne (rur, rurociągów, kanałów, przewodów),
 • czyszczenie ręczne.

Czyszczenie kanalizacji zewnętrznej – deszczowej, sanitarnej, przemysłowej

Jedną z priorytetowych usług w naszej ofercie jest czyszczenie kanalizacji zewnętrznej – deszczowej, sanitarnej i przemysłowej. Wykonujemy kompleksowo czynności związane z czyszczeniem elementów uzbrojenia kanalizacji, takich jak:

 • odwodnienia liniowe,
 • wpusty deszczowe, kratki ściekowe,
 • studnie rewizyjne,
 • przyłącza z obiektów,
 • rurociągi,
 • rurociągi tłoczne,
 • osadniki, piaskowniki,
 • separatory,
 • przepompownie,
 • zbiorniki retencyjne,
 • studnie chłonne,
 • oczyszczalnie ścieków,
 • systemy cyrkulacji wody,
 • rury po przyciskach,
 • przepusty drogowe.

Czyszczenie kanalizacji wewnętrznej – deszczowej, sanitarnej, przemysłowej

Rozwiązujemy wszelkie problemy z drożnością kanalizacji wewnętrznych – deszczowych, sanitarnych, przemysłowych, jeśli to konieczne, stosując również czyszczenie ręczne. W ramach usługi czyścimy elementy uzbrojenia kanalizacji wewnętrznych takie jak:

 • odwodnienia liniowe,
 • kratki ściekowe,
 • kratki rewizyjne,
 • rurociągi poziome i pionowe,
 • rurociągi tłoczne,
 • osadniki, piaskowniki,
 • separatory,
 • przepompownie,
 • zbiorniki retencyjne,
 • elementy oczyszczalni ścieków,
 • systemy cyrkulacji wody.

Sprzęt do czyszczenia kanalizacji

Do czyszczenia kanalizacji używamy specjalistycznego sprzętu wysokociśnieniowego produkcji światowego lidera J.HVIDTVED LARSEN A/S z Danii. Pojazd spełnia warunki Europejskiej Konwencji o międzynarodowym przewozie drogowym towarów niebezpiecznych ADR.  System podgrzewania wody w pojeździe specjalistycznym umożliwia  wykonanie prac związanych z czyszczeniem kanalizacji w temperaturze 15OC i poniżej (w ściśle określonych warunkach).

Pojazd jednocześnie może czyścić kanalizację pod wysokim ciśnieniem, jak i wysysać urobek z kanałów. Wyciąga piasek, niewielkie frakcje kamieni oraz inne odpady z dużych głębokości (z 9 metrów i więcej – do 25 m w szczególnych przypadkach). Pojazd jest wyposażony w system oświetlenia umożliwiający swobodną pracę w nocy. Na życzenie klienta może być doposażony w kamerę do monitoringu kanalizacji.

Na wyposażeniu mamy także m.in. pojazdy WUKO przeznaczone do czyszczenia hydrodynamicznego i transportu szlamu, robota frezującego używanego przez nas m.in. do usuwania powodujących niedrożność rur elementów stałych, a także używany do przeglądów rur sprzęt do inspekcji TV kanalizacji. Dzięki tym oraz wielu innym maszynom i urządzeniom szybko znajdujemy miejsca zatorów oraz źródła awarii sieci, a także rozwiązujemy zaistniałe problemy z kanalizacją.

DLA STAŁYCH KLIENTÓW,

M.IN. TYCH, Z KTÓRYMI PODPISUJEMY UMOWY

NA OBSŁUGĘ SERWISOWĄ KANALIZACJI,

MAMY KORZYSTNY SYSTEM UPUSTÓW I RABATÓW CENOWYCH

Zapraszamy do współpracy

tel. 721 494 455

oferty@mijalski.pl