Czyszczenie Kanalizacji Zewnętrznej

Oczyszczalnie Ekoprogres

Oczyszczalnie Ekoprogres

Oczyszczalnia przydomowa jest przeznaczona do biologicznego oczyszczania ścieków komunalnych. Nie jest przeznaczona do oczyszczaniao odpadów stałych (np. włókniste, grube, ostre cząstki, jak np. kawałki rozbitego szkła, drutu, itp.) , odpadów ciężkich i trudnorozkładalnych, ani do odpadów kuchennych (np. kości, obierki) - nigdy nie należy jej mylić ze zbiornikiem na odpady czy szambem. Taki rodzaj odpadów mógłby spowodować zamulenie a nawet uszkodzenie poszczególnych części oczyszczalni. Do oczyszczalni nie wolno wprowadzać olejów i tłuszczy, które uniemożliwiają dostęp tlenu do mikroorganizmów odpowiedzialnych za oczyszczanie biologiczne. Oczyszczalnia jest w stanie bez problemów przerobić środki czyszczące na bazie enzymów, które podlegają biologicznemu rozkładowi. Pozostałe środki czyszczące należy stosować wyłącznie zgodnie z zaleceniami producenta srodków i konsultacji z producentem lub dystrybutorem , szczególnie należy uważać na środki dezynfekujące na bazie chloru, kwasu solnego, amoniaku, sody kustycznej, których nie wolno używać w stanie skoncentrowanym.

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

tel. 796-707-007

 tomasz@mijalski.pl