Czyszczenie Kanalizacji Zewnętrznej

Oczyszczalnie kompaktowe

Oczyszczalnie (kompaktowe zbiorniki) podzielone są na kilka komór technologicznych, w których przebiegają jednostkowe procesy oczyszczania ścieków - dzięki działalności mikroorganizmów w formie osadu czynnego, w warunkach tlenowych dochodzi do usuwania zanieczyszczeń organicznych i azotanowych w ściekach. Nadmierny osad może być usuwany indywidualnie, bez użycia wozu asenizacyjnego, za pomocą pompy na niewielkie poletko.

Zaletami tych oczyszczalni są: długa żywotność, działanie bez przykrych zapachów, prosty sposób instalacji, niskie zapotrzebowanie na prąd elektryczny i niskie koszty eksploatacji, układ jest w pełni zautomatyzowany, wymaga jedynie okresowej kontroli. Wysoki efekt oczyszczania ścieków pozwala nam na odprowadzenie ścieków do odpływu: cieku wodnego, kanału burzowego, rzeki lub studni chłonnej.

  • kompaktowe sx  z tworzywa
  • kompaktowe  ze stali nierdzewnej
  • kompaktowe betonowe