Czyszczenie Kanalizacji Zewnętrznej

Odwadnianie budynków za pomocą drenażu

 •  Odwodnienie budynków za pomocą drenażu opaskowego
  • do cieku lub rurociągu, wymagane jest pozwolenie wodnoprawne - wiążę się to z wykonaniem dokumentacji i złożeniem do odpowiedniego urzędu,
  • lub do studni chłonnej, dokumentacja urzędowa nie jest wymagana.
 • Odwadnianie bydynków za pomocą drenażu  pionowego
 • Izolacje ścian budynków
 •  Przewietrzenie ścian budynków z zastosowaniem:
  • folii guzikowej,
  • odwodnienia pionowego
Odwodnienia budynków
Odwadnianie budynku
Odwodnienia budynków
Odwadnianie budynku
Odwodnienia budynków
Odwadnianie budynku