Czyszczenie Kanalizacji Zewnętrznej

Projektowanie wentylacji mechanicznej

Dokumentacja przedstawia zastosowanie  instalacji  wenylascyjnej w konkretnym obiekcie. Każdy  projekt wentylacji mechanicznej  zawiera opis techniczny, rysunki, przedstawia koncepcję rozprowadzenia instalacji, umiejscowienia urządzenia,  informacje o zastosowanych elementach a także wycenę inwestycji.
Tylko na podstawie projektu można bowiem dokładnie dobrać urządzenie, średnice kanałów wentylacyjnych oraz średnice kratek nawiewnych i wywiewnych do danego obiektu. Dokumenty potrzebne do wykonania projektu to rzuty i przekroje budynku -  skany, zdjęcia dobrej jakości.