Zakład Usługowy
Jarosław Mijalski

Przeglądy separatorów

Przeglądy konserwacyjne separatorów wykonujemy zgodnie z wytycznymi użytkownika i producenta, stosownie do posiadanych urządzeń, opracowujemy program zakresu czynności: między innymi przegląd wzrokowy, pomiary oleju i szlamu, badania laboratoryjne ścieków, założenie i prowadzenie księgi eksploatacji itd. Powyższe czynności wykonujemy zgodnie z:

  • ustawą prawo budowlane art. 62 i 66
  • ustawą o ochronie środowiska
  • ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012  (przejściowo także przepisy ustawy o odpadach z 2001 r.)

 

Obsługa separatorów

Oferujemy kompleksową obsługę separatorow w zakresie:

  • czyszczenie separatorów substancji ropopochodnych
  • kompleksowe czyszczenie separatorów tłuszczu
  • czyszczenie osadników
  • kompleksowe czyszczenie zbiorników retencyjnych
  • czyszczenie łapaczy olejowych
  • pompowanie szlamów urządzeń występujących wg opracowanego, szczegółowego zakresu prac, między innymi - wydobycie osadów, transport, utylizacja i przekazanie odpowiednich dokumentów

Dla stałych klientów, z którymi podpisaliśmy umowy serwisowe gwarantujemy korzystny system rabatów i upustów cenowych.

Zapraszamy do współpracy
tel. 721 494 455
oferty@mijalski.pl