Realizacje

  • wykonanie zasilania w świeżą wodę Parku Szczytnickiego
  • regulacja Fosy Swojczyckiej
  • odprowadzenie ścieków ropopochodnych do oczyszczalni
  • budowa drogi dojazdowej do Fosy Swojczyckiej