Regulacja i wymiana studzienek, włazów kanalizacyjnych

Zakład Techniki Kanalizacyjnej Jarosław Mijalski świadczy usługi w zakresie regulacji lub wymiany studzienek i włazów kanalizacyjnych. Nasza firma wykorzystuje do tego szybkowiążące elastyczne masy wyrównawczo naprawcze na bazie cementów. Przed przystąpieniem do prac nasi specjaliści rozpoznają przyczynę uszkodzenia i dobierają odpowiedni sposób naprawy.

Korzyści płynące z regulacji studzienek i włazów kanalizacyjnych szybkowiążącymi zaprawami:

 • Szybkość naprawy – czas realizacji zadania dla 1 studzienki to nawet od 1 do 2 godzin!
 • Precyzja – wypoziomowanie studzienki/włazu do powierzchni jezdni nawet do 1mm!
 • Wysoka jakość stosowanych materiałów – cechują się wysoką odpornością na działanie siarczanów, mrozu, soli odladzających oraz wysoką wytrzymałością na ściskanie.

Podczas wykonywania naprawy uszkodzonej studzienki wykonywane są poszczególne etapy:

Rozebranie uszkodzonej nawierzchni wokół studzienki
Rozebranie uszkodzonej nawierzchni wokół studzienki

 

 • zdjęcie przykrycia (pokrywy/włazu) urządzenia podziemnego: ręczne (w przypadku nawierzchni typu kostkowego) lub mechaniczne (w przypadku nawierzchni asfaltowej i betonowej) rozebranie uszkodzonej nawierzchni wokół studzienki. Używamy do tego celu piły tarczowe, młoty pneumatyczne itp.
 • W następnym etapie rozebrana zostaje górna część studzienki oraz zebranie odrzuconych elementów nawierzchni – przesortowanie ich i zabezpieczenie materiałów, które mogą okazać się przydatne do dalszych robót.

 

 

 

Szalunek osadzony w otworze włazowym studzienki umożliwia wylanie warstwy wyrównawczej
Szalunek osadzony w otworze włazowym studzienki umożliwia wylanie warstwy wyrównawczej

 

 • Przed przystąpieniem do poziomowania górnej części komina sprawdzamy stan konstrukcji studzienki oraz oczyszczamy górną część studzienki, a w przypadku konieczności – uzupełniamy ubytki. Do uzupełnienia ubytków czy nierówności używamy zapraw naprawczo-wyrównawczych wykonanych z mas szybkowiążących, wodoszczelnych, odpornych na działanie siarczanów, mrozu i soli odladzających. Lekki, elastyczny, funkcjonalny szalunek pneumatyczny umożliwia wykonanie warstwy wyrównawczo-naprawczej w szybki sposób – zabezpieczając studzienkę od strony wewnętrznej przed utratą masy zalewowej, doskonale uszczelnia miejsce aplikacji.

 

 

 

Pierścienie wyrównawcze należy układać centrycznie nad otworem włazowym, jedne na drugich do osiągnięcia całkowitej wymaganej wysokości regulacji.
Pierścienie wyrównawcze należy układać centrycznie nad otworem włazowym, jedne na drugich do osiągnięcia całkowitej wymaganej wysokości regulacji.

 

 • Poziomowanie górnej części komina włazowego wykonujemy poprzez ułożenie pierścieni dystansowych na zaprawie cementowej – do regulacji wysokości wybieramy takie pierścienie, które umożliwiają wysokościowe nawiązanie górnej powierzchni zwieńczenia studni włazowej do rzędnej nawierzchni drogi – wykonanie zwieńczenia przypowierzchniowego należy wykonać z jak najmniejszej ilości pierścieni wyrównawczych tak, aby wystąpiła jak najmniejsza liczba spoin w wybudowanym zwieńczeniu

 

 

 

 

Aplikacja elastycznej masy polimerowej uszczelniająco-spajającej pomiędzy wszystkimi elementami regulacyjnymi oraz żeliwem
Aplikacja elastycznej masy polimerowej uszczelniająco-spajającej pomiędzy wszystkimi elementami regulacyjnymi oraz żeliwem

 

 • Wszystkie elementy zwieńczenia od strony zewnętrznej i wewnętrznej dokładnie uszczelniamy masą polimerową – przeznaczoną do łączenia tworzyw sztucznych, betonu czy elementów metalowych – charakteryzująca się: wysoką wytrzymałością na rozdzieranie, wytrzymałością na rozciąganie, odpornością na działanie temperatury od -40°C do + 90°C, odpornością chemiczną na działanie kwasów, zasad, tłuszczy, paliw, soli odladzających, znajdujących się w wodach powierzchniowych i roztopowych.
 • W ostatnim etapie osadzamy przykrycie studzienki. Nawierzchnię wokół naprawionej studzienki wykonujemy w sposób identyczny ze stanem przed przebudową. W zależności od stopnia uszkodzenia czas realizacji zadania dla 1 studzienki to od 1 do 2 godzin – po tym czasie samochody mogą poruszać się po naprawionej nawierzchni.

 

 

Dobór metody naprawy studzienek/włazów jest bardzo istotny ze względu na często popełniane błędy montażowe – mające istotny wpływ na dalszą eksploatację

Na poprawność funkcjonowania, trwałość zwieńczenia przypowierzchniowego mają wpływ zarówno materiały użyte do jego budowy, sposób wykonania, montażu oraz konstrukcji uzbrojenia żeliwnego oddziałującego bezpośrednio na zwieńczenie. Degradacja, zły stan techniczny dużej części zwieńczeń studzienek kanalizacyjnych, to efekt kumulacji wszystkich możliwych błędów materiałowych, konstrukcyjnych, montażowych, czasu i warunków eksploatacji oraz agresywności oddziałujących czynników środowiskowych.

Z konstrukcji zwieńczeń przypowierzchniowych należy wyeliminować:

 • Zaprawy betonowe klasy B15, B20 przygotowywane na budowie z materiałów podręcznych bez należytej wytrzymałości, odporności na obciążenia drogowe i środowiskowe;
 • Masy zalewowe i prefabrykaty betonowe o niskiej wytrzymałości, mrozoodporności chemoodporności niedostoswane parametrami do warunków eksploatacji zwieńczenia przypowierzchniowego studzienki;
 • Używanie do regulacji blaszek, prętów, płytek, elementów działających punktowo niszczących zarówno elementy żeliwne jak i elementy wspierające;
Degradacja konstrukcji wspierającej właz. Pręty zbrojeniowe jako materiał wyrównawczy - punktowe naciski niszczące
Degradacja konstrukcji wspierającej właz. Pręty zbrojeniowe jako materiał wyrównawczy – punktowe naciski niszczące

 

Należy zwrócić również uwagę na aspekty związane z błędami podczas montażu zwieńczeń:

 • Niedopasowanie średnicowe, wymiarowe elementów regulacyjnych do konstrukcji włazów, które niewłaściwie podparte niszczą elementy wspierające;
 • Dopuszczanie do eksploatacji pod ruchem drogowym zwieńczeń wykonanych z użyciem mas zalewowych, przed osiągnięciem pełnej wytrzymałości;
 • Dopuszczanie do oddziaływania wysokich temperatur masy asfaltowej podczas jej wbudowania na niedojrzałą cementową masę zalewową