Czyszczenie Kanalizacji Zewnętrznej

Roboty hydrotechniczne

Oferujemy wykonanie następujących robót:

 • odbudowa i konserwacja zbiorników wodnych, rekreacyjnych,
 • odbudowa i renowacja ppoż, rozlewisk
 • budowa i konserwacja stawów rybnych
 • małe budowle betonowe i żelbetonowe:
  -przyczółki, mnichy, zastawki, lewary,
  -akwedukty, wylewki, podjazdy, opaski budynków,
  -zbiorniki, studnie
 • budowa nasypów
 • budowa wałów przeciwpowodziwych
 • podbudowa dróg
 • wykopy samochodem ciśnieniowo-próżniowym
  -dołków pod słupki ogrodzeniowe
  -wykopy pod małe studnie

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

tel. 796-707-007

 tomasz@mijalski.pl

Roboty ziemne

Oferujemy wykonanie następujących robót ziemnych-przyczółki, mnichy, zastawki, lewary, -śluzy na potokach i ciekach wodnych

 

 • konserwacja rowów
 • budowa i umacnianie rowów
 • remonty małych budowli hydrotechnicznych jak:
  -mostki, mnichy, zastawki, sluzy
 • mikroniwelacja terenu
 • agromelioracja  terenów  zdegradowanych
 • wykopy samochodem ciśnieniowo-próżniowym
  -dołków pod słupki ogrodzeniowe
  -wykopy pod małe studnie

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

tel. 796-707-007

 tomasz@mijalski.pl

Realizacje

Most Wilkowice

Jaz Oleśniczka

Roboty ziemne