Zakład Usługowy
Jarosław Mijalski

Separatory ropopochodne i osadniki

Separatory ropopochodne i osadniki

Oferujemy kompleksową obsługę separatorów w zakresie:

  • czyszczenie separatorów substancji ropopochodnych
  • czyszczenie osadników
  • naprawa separatorów
  • gospodarka odpadami
  • badania ścieków, pobór próbek za separatorem
  • tworzenie dokumentacji technicznych instalacji podczyszczających

Separatory ropopochodne (olejowe) wykorzystywane są do podczyszczania scieków opadowych z obiektów zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi np. stacje paliw, parkingi, płyty lotniskowe. Separatory ropopochodne służą również do oczyszczania zaolejonych ścieków technologicznych z myjni samochodowych, warsztatów samochodowych, zakładów, parkingów podziemnych, itp.

Separatory substancji ropopochodnych podlegają przeglądom okresowym dwa razy do roku a czyszczenie ich powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producenta.

Dla stałych klientów  gwarantujemy korzystny system rabatów i upustów cenowych.

Zapraszamy do współpracy
tel. 721 494 455
oferty@mijalski.pl