Zakład Usługowy
Jarosław Mijalski

Oferujemy kompleksową obsługę separatorów w zakresie:

 • Czyszczenie separatorów tłuszczu
 • Czyszczenie osadników skrobi
 • Tworzenie dokumentacji technicznych instalacji podczyszczających
 • Naprawa separatorów.
 • Badania ścieków, pobór próbek za separatorem
 • Gospodarka odpadami

Zapraszamy do współpracy -  tel. 721 494 455,  oferty@mijalski.pl

Separatory tłuszczowe

Separatory tłuszczowe

Separatory tłuszczowe służą do oddzielania substancji tłuszczowych zawartych w ściekach z pomieszczeń kuchennych, zakładów produkcji spożywczej, pozostałych lini technologicznych, gdzie używa się tłuszczów do produkcji i sporządzania potraw.

 

Producenci separatorów tłuszczowych zalecają czyszczenie średnio raz na 4 miesiące i przegląd raz w roku.

 

DLA STAŁYCH KLIENTÓW, I TYCH Z, KTÓRYMI PODPISUJEMY UMOWY SERWISOWE GWARANTUJEMY KORZYSTNY SYSTEM UPUSTÓW I RABATÓW CENOWYCH

Zapraszamy do współpracy

tel. 721 494 455

oferty@mijalski.pl

Separatory tłuszczowe
Separator tłuszczu
Separatory tłuszczowe

Separatory tłuszczu / olejów stosuje się w restauracjach, barach, stołówkach, kuchniach, masarniach oraz w zakładach mięsnych i przetwórstwa spożywczego. Silnie zatłuszczone ścieki technologiczne nie powinny być odprowadzane bezpośrednio do instalacji kanalizacyjnych, ponieważ powoduje to szereg problemów związanych z funkcjonowaniem biologicznych oczyszczalni ścieków oraz zwiększa koszty eksploatacji sieci kanalizacyjnej. W celu zminimalizowania niekorzystnych skutków bezpośredniego odprowadzania tłuszczów roślinnych i zwierzęcych do kanalizacji (zatykanie przewodów, emisje gazów gnilnych, zwiększone zużycie tlenu w biologicznych oczyszczalniach ścieków) konieczne jest odtłuszczenie ścieków jak najbliżej źródła powstawania zanieczyszczeń tłuszczowych. Separatory tłuszczów stosuje się na odpływach ścieków technologicznych, w których występuje zwiększone stężenie tłuszczów roślinnych i zwierzęcych.

 Działanie separatora tłuszczu opiera się na zasadzie grawitacji (różnica gęstości pomiędzy wodą i tłuszczem); substancje cięższe w ściekach (osady) opadają na dno, podczas gdy substancje lżejsze (np. tłuszcze i oleje zwierzęce) wypływają na powierzchnię. W regularnych odstępach czasu całkowita zawartość separatora, czyli tłuszcze/oleje, woda i osady, musi zostać w całości usunięta. Po czyszczeniu separatora należy go całkowicie napełnić wodą (np. wodą pitną, wodą roboczą, wodą uzdatnianą), która odpowiada lokalnym przepisom dotyczącym odprowadzania ścieków.

Doprowadzane ścieki zawierające tłuszcze są najpierw prowadzone na zintegrowany w separatorze deflektor. W ten sposób osiąga się - zmniejszenie prędkości przepływu oraz równomierny podział strumienia. Oddzielenie substancji lekkich (tłuszcz) i osadów od wody brudnej odbywa się wyłącznie dzięki działaniu siły grawitacji. Zemulgowane i zdyspergowane oleje i tłuszcze nie mogą być wychwytywane lub zatrzymywane tylko w niewielkim stopniu w separatorach grawitacyjnych. Tutaj dodatkowa obróbka biologiczna może prowadzić do wyraźnej redukcji pozostałych materiałów lipofilowych.

 • rzeźnie z ubojnią lub bez, rzeźnie (produkcja masowa),
 • fabryki mięsne z rzeźnią lub bez,
 • zakłady utylizacji odpadów zwierzęcych,
 • ubojnie kurczaków,
 • fabryki produkujące konserwy,
 • hotele, restauracje, bary, zajazdy przydrożne
 • stołówki studenckie, jadłodajnie,
 • kuchnie przyszpitalne,
 • firmy cateringowe,
 • palarnie orzeszków ziemnych,
 • bary typu grill i smażalnia,
 • produkcja frytek, chipsów, olejarnie i inne.


Zapraszamy do współpracy
721-494-455
oferty@mijalski.pl