Zakład Usługowy
Jarosław Mijalski

Serwis i przegląd instalacji sanitarnej przepompowni

Proponowany zakres prac wykonujemy w zależności od wieku przepompowni, stopnia zużycia, rodzaju (sanitarna, deszczowa), wielkości zlewni. W zalezności od potrzeb dobieramy wspólnie z właścicielem przepompowni częstokliwość serwisu. Pozwala to na utrzymanie przepompowni w ciągłej gotowości do pracy.

Przegląd ten może być wykonany tylko razem z czyszczeniem przepompowni (serwisem podstawowym).

 

  • czyszczenie wirników pompy
  • kontrola pracy układów tłocznych,
  • czyszczenie sond pływakowych lub sondy hydrostatycznej,
  • kontrola pracy wentylacji mechanicznej,
  • kontrola pracy zasuw odcinających,
  • kontrola pracy zaworów zwrotnych
  • udrażnianie rurociągów tłocznych,
  • kontrola kompletności podzespołów urządzenia,
  • kontrola oleju i ewentualne uzupełnienie

 

Telefon: 721-494-455

Kontakt mailowy: oferty@mijalski.pl