Zakład Usługowy
Jarosław Mijalski

Serwis przepompowni ścieków

Profesjonalnie podchodzimy do obsługi i eksploatacji

Polecamy  3 zakresy usług w zależności od potrzeb klienta:

1. Serwis podstawowy przepompowni ścieków

- zapewnia sprawną pracę przepompowni ścieków poprzez profilaktykę i zapobieganie awariom. Zalecamy obsługę przepompowni poprzez regularne czyszczenie nagromadzonych szlamów, tłuszczów, ługów, piasku, produktów higieny osobistej i innych. W zależnosći od potrzeb dobieramy wspólnie z obsługą częstokliwość czyszczenia co pozwala na utrzymanie przepompowni w ciągłej gotowości do pracy.

2. Serwis i przegląd instalacji sanitarnej przepompowni

Proponowany zakres prac wykonujemy w zależności od wieku przepompowni, stopnia zużycia, rodzaju (sanitarna, deszczowa), wielkości zlewni. W zalezności od potrzeb dobieramy wspólnie z właścicielem przepompowni częstokliwość serwisu. Pozwala to na utrzymanie przepompowni w ciągłej gotowości do pracy.

Przegląd ten może być wykonany tylko razem z czyszczeniem przepompowni (serwisem podstawowym).

 

3. Serwis i przegląd instalacji elektrycznej przepompowni

  • kontrola instalacji elektrycznej,
  • kontrola automatyki,
  • pomiar poboru prądu pomp.
  • naprawy pomp.

Oferta umowy serwisowej i stałej obsługi przepompowni

Oferujemy usługę stałej obsługi i serwisowania przepompowni (umowa serwisowa) wraz z korzystnymi upustami i rabatami cenowymi dla stałych klientów.Telefon: 721-494-455

Kontakt mailowy: oferty@mijalski.pl

Modernizacje przepompowni

Wykonujemy kompleksowe naprawy i wymiany podzespołów przepompowni ścieków.

  • Demontaż,
  • zakup
  • montaż podzespołów i części zamiennych