Zakład Usługowy
Jarosław Mijalski

Odpady przemysłowe

Nasza oferta stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie przedsiębiorstw z sektora przemysłu, rzemiosła oraz handlu i usług, które poszukują rozwiązań dostosowanych do ich potrzeb oraz specyfiki działania.

Zdobyta wiedza i doświadczenie pozwalają tworzyć elastyczne rozwiązania z zakresu zarządzania strumieniem odpadów w obszarach:

  • optymalizacji procesu odbioru odpadów,
  • obsługi logistycznej odbioru odpadów bezpośrednio z miejsc ich powstawania,
  • wywózu odpadów,
  • kompleksowej obsługi włącznie z dostawą i obsługą maszyn i urządzeń zmniejszających objętość odpadów.

Wspólnie z Klientami ustalamy najbardziej optymalne rozwiązania w zakresie zbierania i gromadzenia odpadów, a także bezpiecznego postępowania z nimi.

 Dla stałych klientów i tych z którymi podpisujemy umowy serwisowe gwarantujemy korzystny system upustów i rabatów cenowych.


Zapraszamy do współpracy
721-494-455
jaroslaw@mijalski.pl