Zakład Usługowy
Jarosław Mijalski

Oczyszczalnie Zestawy Premium

 • Delfin a nasypie - oczyszczalnie ścieków z poletkiem rozsączającym w kopcu nasypowym znajduję zastosowanie w gruncie przepuszczalnym i wysokim poziomie wód grunto wych.
 • Drenaż rozsączający Premium -
 • Pakiety drenażowe Premium
 • Złoże pionowe filtracyjne Premium - Przydomowe Oczyszczalnie Ścieków ze złożem filtracyjnym o przepływie pionowym znajdują zastosowanie przy gruncie nieprzepuszczalnym (gliny, iły).

Oczyszczalnie ścieków z drenażem rozsączającym

Jest  to odpowiedni układ drenów pod powierzchnią terenu. Zadaniem drenów jest równomierne wprowadzenie oczyszczonych ścieków do gruntu na dużej powierzchni.

Podstawową częścią drenażu rozsączającego stanowi układ podziemnych rur perforowanych ułożonych na warstwie żwiru, na którym zachodzi właściwe doczyszczanie ścieków. Oczyszczona woda trafia do gruntu. W przypadku wyższego poziomu wód gruntowych stosuje się studzienką przepompową i całą oczyszczalnią należy umieścić wyżej w formie kopca nasypowego. Do tego celu stosowane są pakiety drenażowe znacznie zmniejszające powierzchnią potrzebną pod oczyszczalnię.   


Oczyszczalnia ścieków Delfin 1500 komplet

Oczyszczalnia ścieków Delfin 1500 komplet
 • oczyszczalnie przeznaczone dla 3 do 7 osób
 • dodatkowo z nadstawkami na osadnik (wys. 40 cm).
 • przepływ dobowy Qd = 0,45 m3/dobę
 • osadnik gnilny z filtrem i pokrywą
 • nadstawka
 • studzienka rozdzielcza
 • rura perforowana
 • kolano kanalizacyjne
 • wywieka kanalizacyjna
 • geowłóknina
 • drenaż rozsączający Premium

Oczyszczalnia ścieków Delfin 2000 komplet

 • oczyszczalnie przeznaczone dla 3 do 7 osób
 • dodatkowo z nadstawkami na osadnik (wys. 40 cm).
 • przepływ dobowy Qd = 0,60 m3/dobę
 • drenaż rozsączający Premium

Oczyszczalnia ścieków Delfin 3000 komplet

 • oczyszczalnie przeznaczone dla 3 do 7 osób
 • dodatkowo z nadstawkami na osadnik (wys. 40 cm).
 • przepływ dobowy Qd = 0,90 m3/dobę
 • drenaż rozsączający Premium

Oczyszczalnia ścieków Delfin 4000 komplet

 • dla 8 osób
 • przepływ dobowy  1,20 m3

Oczyszczalnia ścieków Delfin 5000 komplet

 • przeznaczona dla 10 0sób
 • przepływ dobowy  1,50 m3

Oczyszczalnie Delfin w nasypie

Oczyszczalnie ścieków z poletkiem rozsączającym w kopcu nasypowym znajduję zastosowanie w gruncie przepuszczalnym i wysokim poziomie wód grunto wych.

Zasada budowy i funkcjonowania złoża rozszącającego w formie paletka jest podobna do rowów drenażowych.
Złoże roszącające wyniesione jest ponad powierzchnię terenu w celu zachowania 1.5m odległości od najwyższego poziomu wód gruntowych. Ścieki pompowane są na kopiec nasypowy z przepompowni umieszczonej za osadnikiem gnilnym. Podstawą do obliczeń nie jest długość rur rozsączających, lecz powierzchnia złoża przypadająca na RLM. Powierzchnia złoża rozsączającego w kopcu nasypowym powinna wynosić 7m2/osobę.

Delfin 1500 Złoże W Nasypie Komplet

oczyszczalnie dla 3 osób mieszkających na stałe lub 6 tymczasowo.

Delfin 2000 Drenaż Komplet

oczyszczalnie dla 4 RLM.

Delfin 3000 Drenaż Komplet

oczyszczalnie dla 6 RLM.

Pakiety drenażowe

Pakiety drenażowe
Przydomowe Oczyszczalnie Ścieków z pakietami drenażowymi znajdują zastosowanie głównie na małych działkach przy gruncie bardzo dobrze przepuszczalnym (piasek).

Pakiety drenażowe są zamiennikiem żwiru w tradycyjnych oczyszczalniach. Metoda filtracji przy użyciu pakietów drenażowych pozwala na doczyszczenie tlenowe ścieków przed wprowadzeniem ich do gleby.

Delfin 1500 Pak

oczyszczalnia dla 3 osób mieszkających na stałe lub 6 tymczasowo.

Delfin 2000 Pak

oczyszczalnia dla 3 - 5 osób mieszkających na stałe.